VEKST OG UTVIKLING I NORD

Vi vet hvordan de gode idéene blir til virkelighet!

INKUBATOR

VI BIDRAR TIL Å UTVIKLE OG KOMMERSIALISERE FORRETNINGSIDEER

PRODUKTUTVIKLING

INNOVASJON – FRA IDÉ TIL MARKED

KAPITAL

VI FINNER FINANSIERING TIL DITT PROSJEKT

INDUSTRIKLYNGER

VI ETABLERER OG UTVIKLER STERKE NETTVERK OG KLYNGER

FORRETNINGSUTVIKLING

LØSNINGENE SOM LØFTER DIN BEDRIFT TIL NYE HØYDER

INDUSTRIANALYSER

STRATEGI, ANALYSER OG UTREDNINGER KNYTTET TIL NORDNORSK UTVIKLING

KOMPETANSE

KOMPETANSEHEVING OG UTVIKLING AV MENNESKER OG ORGANISASJONER

EKSPERTPANEL

AKSELERERER DIN PRODUKTUTVIKLING

Utdrag fra noen av

VÅRE PROSJEKTER

DETTE SIER VÅRE KUNDER OM OSS

Kunnskapsparken Nord er en meget god med- og støttespiller for ReSight. KUPA kjenner selskapet godt etter mange års samarbeid. Vi er veldig fornøyd måten vi ofte får forslag til mulige nye kundegrupper, hjelp til å avtale møter samt innspill til relevante støtteordninger fra det offentlige. Dette setter vi meget stor pris på. KUPA kan anbefales på det varmeste!

Jan Tegnander

Product Manager
SANNHETSVITNER_Resight_400x150

Kunnskapsparkens bidrag gjennom kompetanse, kapital og som aktiv medspiller har vært avgjørende for etableringen av Scale Protection.

Ole Magnar Drønen

Gründer og Administrerende direktør

TIL TOPPEN AV SIDEN