Geir Frantzen, Senior rådgiver i KUPA og daglig leder i Betongklyngen N3C

Forskningsrådet har gjennom satsingen BIA bærekraft  innvilget midler til hovedprosjektet CIRCULUS, for treårig satsing på gjenbruk og gjenvinning av betong. Prosjektet var 1 av 5 som nådde opp i den knalltøffe konkurransen om en pott på 50 millioner. Prosjektet CIRCULUS, med UiT Norge Arktiske Universitet som prosjektansvarlig, skal få frem ny kunnskap om gjenbruk og gjenvinning av betong. I hovedprosjektet vil KUPA ha ansvar for kommersialisering og forretningsutvikling av ideer og konsepter utarbeidet i prosjektet. Betongklyngen N3C hvor KUPA har daglig ledelse, vil også ha en viktig rolle som bidragsyter i form av kompetansedeling, nettverksbygging og rekruttering.

KUPAs Geir Frantzen, daglig leder i Betongklyngen N3C, uttaler at han er meget fornøyd og at dette er en viktig milepæl for  Betongklyngen N3C og dens medlemmer og KUPA. Han legger også til at prosjektet er en direkte konsekvens av arbeidet i klyngen, og ser frem til samarbeid med bedriftspartnerne, UiT Norges Arktiske Universitet, Norut Narvik og SINTEF Helgeland.

CIRCULUS har som mål å gi økt gjenbruk, mer gjenvinning og lavere miljøfotavtrykk for betongkonstruksjoner, og vil bidra med viktig kunnskap om hvordan mengden resirkulert betong kan økes opp mot 65% i ny betong. Betong er verdens mest brukte byggemateriale og står i dag for ca. 7 prosent av verdens samlede CO2-utslipp. Prosjektene svarer på FNs bærekraftsmål om «ansvarlig forbruk og produksjon» og skal gi ny kunnskap som kan skape nye løsninger og verdier.