Utvidet samarbeid mellom Norut Narvik og KUPA skal styrke innovasjonskraften i nordnorske bedrifter

Norut Narvik og KUPA samarbeider i dag gjennom Betongklyngen N3C og samlokalisering i Narvik. Nå utvides og formaliseres dette samarbeidet, med formål å gi industribedrifter et mer helhetlig tilbud i arbeidet med utvikling og kommersialisering av ny teknologi.

Samarbeidsavtalen legger grunnlaget for at spesielt bedrifter innenfor bygg- og anleggsnæringen skal oppleve et nært samspill mellom den tunge FoU-kompetansen i Norut Narvik og KUPAs kommersialiseringskompetanse, slik at bedriftene og idéene raskere når markedet. Både Norut Narvik og KUPA jobber daglig med innovasjon og teknologiutvikling i Nord-Norge. Ved å samordne de ulike fagområdene kan selskapene i fellesskap bli en sterkere utviklingsaktør for bedriftene.

«Gjennom samarbeidsavtalen vil vi styrke den samlede kompetanse i våre to selskap og vi vil gjennom denne i praksis kunne tilby våre kunder et mer helthetlig utviklingstilbud»

Terje Nordvåg og Trond Slettbakk