Spennende workshops i akseleratorprogrammet

14 søkere til utviklingsprogrammet Arctic Accelerator deltok nylig på workshops i Bodø og Harstad. I løpet av noen dager presenteres de heldige fra samlingene som får gå videre i akseleratorprogrammet. Dette kan du lese mer om på www.kupa.no når resultatet foreligger. 

Arctic Accelerator er spesielt rettet mot unge gründere med forretningsideer innenfor fornybar energi, energieffektivisering og bærekraftig utnytting av naturressurser. Dette unike utviklingsprogrammet er et samarbeid mellom den canadiske organisasjonen Lundin Foundation og Kunnskapsparken Nord (KUPA).

Ved søknadsfristens utløp 30.september hadde 32 unge gründere fra landsdelen meldt sin interesse for  å delta i utviklingsprogrammet Arctic Accelerator.

Av disse ble 14 søkere invitert til workshops i Bodø og Harstad henholdsvis 25. og 27.oktober.

Rådgiver Marius Stamnes i KUPA er godt fornøyd med gjennomføringen, som omfattet pitch training workshop og panelpresentasjon.

  • Takk til spennende gründere, vertskapet Kunnskapsparken Bodø AS / Inkubator Salten og deres rådgivere under Arctic Accelerator i Bodø 25.oktober! Takk også til Eirik Alst fra Pronord som stilte i pitchpanelet!
Workshop Arctic Accelerator i Bodø 25.okt. 2016.

Workshop Arctic Accelerator i Bodø 25.okt. 2016.

  • 27.oktober gjennomførte vi tilsvarende program i Harstad. Sju spennende case fra Narvik, Harstad og Tromsø fikk rådgivning før de ble presentert for panelet bestående av KUPAs prosjektleder for Arctic Accelerator Oddmund Åsen, assisterende direktør/seniorrådgiver i KUPA Hilde Svenning og Geir Øverland fra Seashore Technology AS. Takk til Harstad Makers og Gründerhuset IQBEN for lån av lokaler!
Workshop Arctic Accelerator i Harstad 27.okt. 2016.

Workshop Arctic Accelerator i Harstad 27.okt. 2016.

Vi har nå en viktig jobb foran oss med å trekke ut de heldige fra samlingene i Bodø og Harstad som får gå videre i akseleratorprogrammet. Den endelige avgjørelsen tas trolig i løpet av første uke i november.

 

www.kupa.no tar sikte på å presentere de utvalgte gründerne så snart navnene foreligger.

Les mer om  akseleratorprogrammet:  https://kupa.no/unge-grundere-nord-onsker-eksperthjelp/