Arena skole-næringsliv i Sør-Tromsregionen er et treårig prosjekt som skal gå fra 2017 til og med 2019. Prosjektet er finansiert av Troms Fylkeskommune.

Prosjektets formål:

  • Skole og næringsliv i Sør-Tromsregionen samarbeider mer og bedre.
  • Skolenivåene i Sør-Tromsregionen samarbeider mer og bedre.
  • Flere elever velger riktige utdanninger i forhold til framtidens behov.
  • Sikret rekruttering av rett kompetanse til det lokale næringslivet.

Prosjektet skal gi gode møteplasser, eksempler og verktøy

 • Gode møteplasser mellom skole og næringsliv, og mellom skolenivåene.
 • Synliggjøre og dele de gode historiene om konkrete samarbeidsprosjekter.
 • Gi oversikt over aktiviteter som allerede gjøres og faglig påfyll om skole og næringsliv.

Mer info: https://kupa.no/prosjekter/arena-skole-naeringsliv-i-sor-tromsregionen/