Rådgiver i KUPA Ane-Marthe Aasen ny fylkesråd

Rådgiver i KUPA Ane-Marthe Aasen ny fylkesrådRågiver Ane-Marthe Aasen er i dag blitt utnevnt til fylkesråd i Troms fylkeskommune. Der får hun ansvar for plan og økonomi. Vervet som fylkesråd innebærer at Ane-Marthe blir fulltidspolitiker. Hun har derfor fått permisjon fra stillingen som rådgiver i KUPA fra i dag.

Administrerende direktør i KUPA, Trond Slettbakk, er stolt over at en av KUPAs medarbeidere er utnevnt til et viktig politisk verv i Nord-Norge:

«Vi ønsker Ane-Marthe lykke til med spennende og viktige oppgaver og ser fram til å få henne tilbake til teamet i KUPA når perioden som fylkesråd er over»

 «Ane-Marthe arbeider ved KUPAs kontor i Tromsø, og vi forbereder nå tiltak for å erstatte henne i permisjonsperioden. Løpende prosjektoppgaver vil bli ivaretatt, og hennes fratreden skal ikke få uheldige konsekvenser for våre kunder og samarbeidspartnere i Tromsø-regionen» sier Trond Slettbakk.

Les pressemeldingen her.