Ny medarbeider i KUPA

Ny medarbeider i KUPA

Janne Huse (bildet) er tilsatt som seniorrådgiver i KUPA, med kontorsted Finnsnes. Hun tiltrer stillingen 15.05.19 og hennes viktigste oppgave vil være prosjektledelse for Sjømatklyngen Senja. Janne er fra Sandøy kommune i Møre og Romsdal og har master i fiskerivitenskap ved UiT-Norges arktiske universitet i 1994. Hun har arbeidet det meste av yrkeslivet som selvstendig næringsdrivende og har lang erfaring med utvikling av bedrifter innen reiseliv, eiendom og sjømatnæringen.

«Sjømatklyngen Senja organiserer i størrelsesorden 50 bedrifter fra hele verdikjeden og Midt-Troms er et tyngdepunkt innen sjømatnæringen. For KUPA som industrielt rettet innovasjons- og rådgivingsselskap, er derfor Midt-Troms et viktig markedsområde. Jeg ønsker Janne Huse velkommen til KUPA, til Finnsnes og til et ansvarsfullt oppdrag som prosjektleder for sjømatklyngen,» sier adm. direktør Trond Slettbakk i KUPA.