Næringsliv + forskning = innovasjon

 

(Video: HK Reklamebyrå, Stan Serdjukov)

Innovasjon skapes i samspillet mellom næring og forskning, og gjennom VIT-ordningen tilbys det en rekke virkemidler for å skape relasjoner mellom næringsliv og forskningsmiljøer i Troms. Ved å bruke kompetansemeglere fra VIT, får du rett kompetanse til ditt prosjekt. VIT er etterfølgeren til VRI-programmet i Troms, og er et lavtterskeltilbud for virksomheter som ønsker å bruke ny kunnskap til å styrke driften.

KUPA har to drivende dyktige og engasjerte kompetansemeglere; Pål Skavås innen marine ressurser, og Tor Hovde innen leverandørutvikling. KUPAs kompetansemeglere bistår din virksomhet med å diskutere prosjektideer, samt sette dere i kontakt med relevante forskningsmiljøer.

Les mer om VIT og kompetansemeglerne på VIT TROMS sin hjemmeside.