Mål: Øke rekrutteringen av unge gründere i nord

Nå bør unge gründere i nord kjenne sin besøkelsestid!  Akseleratorprogrammet til KUPA og Lundin Foundation har nemlig som mål å øke rekrutteringen av unge gründere. I løpet av denne og neste uke skal tilbudet markedsføres i Narvik, Tromsø og Mo i Rana.
Til å gjennomføre Arktisk Akselerator skal KUPA bruke eget rådgiverteam og rådgivere fra Kunnskapsparken Bodø og Norinnova TTO i Tromsø. Målgruppen vil være oppstartsselskaper eller innovasjonsprosjekter i eksisterende bedrifter styrt av gründere fra 30 år og yngre.
– For yngre gründere som ikke allerede er en del av et inkubatorprogram, vil akseleratoren styrke evalueringen og de tidligste fasene av inkubasjonsprosessen, noe som vil føre til mer modne og komplette forretningsideer og -modeller. Et økt antall unge gründere kan bli tatt opp av nordnorske inkubatorer som følge av akseleratoren, sier Trond Slettbakk, adm dir i Kunnskapsparken Nord.

 

Fredag 2.september orienterte rådgiver Marius Stamnes om Akseleratorprogrammet på «First Friday» – et fast møte i regi av Gründerhuset iQBEN i Harstad.

Fredag 2.september orienterte rådgiver Marius Stamnes om Akseleratorprogrammet på «First Friday» – et fast møte i regi av Gründerhuset iQBEN i Harstad. Foto: Håvard Tømmerås, iQBEN

Rådgivere fra Kunnskapsparken Nord skal denne og neste uke markedsføre tilbudet i Narvik, Tromsø og Mo i Rana.

I Narvik ønsker vi å nå både studenter fra UiT Campus Narvik og gründere/idéhavere fra resten av byen. Christine Strøm Bendiksen og jeg  står på stand fra klokken 09:00 onsdag 07.09 i glassgata i Campus Narvik og presentasjonen blir fra 12:00-13:00 i Auditorium 4 (D1100), sier rådgiver Marius Stamnes.
I Tromsø skal rådgiver Christine Strøm Bendiksen og jeg stå sammen med Norinnova TTO på stand på Arbeidslivsdagen ved UiT Campus Tromsø fra klokken 08:00 torsdag 08.09. (Solhallen/Stormhallen/Teorifagskantina). Senere i september ønsker vi å treffe studenter og gründere/idéhavere på Flow.
Mo i Rana. Adm dir Trond Slettbakk og rådgiver Christine Strøm Bendiksen  har invitert Kunnskapsparken Helgeland, Inkubator Helgeland og Sentrum Næringshage til et kort informasjonsmøte i Mo i Rana onsdag 14.09., like i etterkant av konferansen Den nordnorske styredagen.
– Det er viktig for oss på dette møtet å få fram hvordan våre samarbeidspartnere kan bidra i rekrutteringen av gründere til  Arctic Accelerator og hvordan de selv kan dra nytte av tiltaket.