Stillingsutlysning

KUPA arbeider for innovasjon og industriutvikling i Nord-Norge. Våre viktigste kunder er oppstartbedrifter, etablerte bedrifter og klynger i vekst og omstilling. KUPA er bl.a. operatør for nasjonalt inkubatorprogram, prosjektleder for Arctic Accelerator og har daglig ledelse for flere industriklynger. Vårt verdiløfte til kundene er drivkraft for utvikling. KUPA har for tiden 20 medarbeidere og kontorsteder i Harstad, Finnsnes, Tromsø og fra sommeren 2018 også i Narvik. Vår medarbeider i Narvik har blant annet prosjektledelsen for Betongklyngen N3C, som fra 1.1.19 er tatt opp i det nasjonale klyngeprogrammet ARENA. Nærmere informasjon på www.kupa.no.


Vi styrker vårt kontor i Narvik og har ledig nyopprettet stilling som

Rådgiver/seniorrådgiver

Oppgaver:

  • Utvikle og gjennomføre prosjekter i nært samarbeid med prosjektleder for Betongklyngen N3C.
  • Utvikle nye bedrifter gjennom KUPAs inkubasjons- og akselerasjonstilbud, og følge opp kunder innenfor disse programmene.
  • Markedsføre KUPAs tilbud til kunder i Ofoten-regionen

Kvalifikasjoner:

  • Utdanning på bachelor- eller masternivå
  • Erfaring med prosjektledelse, innovasjon eller utvikling av bedrifter og bedriftsklynger
  • Personlige egenskaper som samsvarer med våre verdier: åpen-tett på-engasjert

Lønn etter avtale. Tiltredelse ila mai 2019 eller etter nærmere avtale.

Nærmere informasjon ved henvendelse til adm. direktør Trond Slettbakk, tlf. 991 00 785

eller seniorrådgiver Geir Frantzen, tlf. 907 21 191.

Skriftlig søknad med CV sendes på e-post til trond@kupa.no
Søknadsfrist 25.01.2019