KUPAs assisterende direktør holder innlegg på Sivakonferansen 2017

KUPAs assisterende direktør holder innlegg på Sivakonferansen 2017 i Trondheim 9. mai. Årets konferanse handler om hvordan næringslivet og den nye industrien påvirkes av teknologiske, geografiske og økonomiske grenser i bevegelse. Forskning og utvikling redefinerer hva som er mulig. Det pågår en politisk debatt om hvordan Norge skal løfte seg som industrinasjon i tiden framover og hva gjør dette med rammevilkårene til norske bedrifter? Er vi rustet til å manøvrere i raskt skiftende landskap eller bygger vi nye veier etter gamle kart?

KUPAs assisterende direktør holder innlegg på Sivakonferansen 2017

Teknisk salgssjef Kenneth Leiknes i MANODA og daglig leder MANODA /ass.dir. KUPA Hilde Svenning

Assisterende direktør Hilde Svenning skal holde innlegg både på konferansen 9. mai, og på «Fagdag for inkubatorer og næringshager i Sivas programvirksomhet», som avholdes 10. mai. Hun deltar både som innleid daglig leder i MANODA, og som assisterende direktør i KUPA.

På konferansen representerer hun MANODA, og skal holde innlegg i bolken «Den grenseløse industrien» der tre stykker skal holde hvert sitt innlegg fritt rundt tittelen i bolken.

På fagdagen representerer hun KUPA i paralellsesjonen «Det kollektive industriløftet – hvordan bidrar vi til omstilling og utvikling av norsk industri?». Her skal hun fortelle hvilken rolle KUPA har spilt i utviklingen av MANODA både på inkubator, utviklingsprosjekter og daglig ledelse.

Om Siva og inkubasjonsprogrammet (kilde: Siva.no)

KUPAs assisterende direktør holder innlegg på Sivakonferansen 2017Siva – Selskapet for industrivekst SF ble etablert i 1968 og er en del av det næringsrettede virkemiddelapparatet. Siva er statens virkemiddel for tilretteleggende eierskap og utvikling av bedrifter og nærings- og kunnskapsmiljø i hele landet, med et særlig ansvar for å fremme vekstkraften i distriktene. Hovedmålet er å utløse lønnsom næringsutvikling i bedrifter og regionale nærings- og kunnskapsmiljø.

MANODA er inkubatorbedrift i KUPA, gjennom Sivas inkubasjonsprogram. Inkubasjonsprogrammet skal utvikle fremtidens næringsliv gjennom å identifisere, videreutvikle og kommersialisere gode ideer til nye bedrifter, og gi ny vekst i etablert næringsliv. Hovedmålet er økt nasjonal verdiskaping. En inkubator er et innovasjonsselskap som skal bidra til utvikling og etablering av nye vekstbedrifter og skape vekst i etablert næringsliv. Inkubatoren tilbyr et faglig og sosialt miljø hvor gründere, bedrifter, akademia, FoU-miljøer, investorer og andre kobles sammen.