KUPA tilbyr tjenester innenfor ISO Ledelsessystemer

Kunnskapsparken Nord tilbyr nå tjenester innenfor ISO Ledelsessystemer. Markedet er stort. I Troms fylke er det registrert vel 16000 bedrifter, men bare 36 har godkjent ISO-sertifisering. KUPA har engasjert Mohammad Talaa (33) som rådgiver på dette området.

Brosjyren: ISO Ledelsessystemer. Nederst til venstre på forsiden kan du bla gjennom brosjyren (4 sider)

digital-brosjyre-pdf
  • ISO 9001 er verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring.
  • Til dags dato er det utstedt over 1,1 millioner ISO 9001-sertifikater til bedrifter i 184 land.
  • I Norge er det 2467 ISO 9001-sertifikater i 2015

 

Stort marked

I Harstad-regionen er det i 2016 registrert nesten 3000 bedrifter, hvorav bare 8 bedrifter er ISO-sertifisert. I tillegg kommer noen større nasjonale firma med adresse i regionen, men registrert i Oslo.

Tilsvarende tall for Narvik og Tromsø er henholdsvis 3 og 20 ISO-sertifikater.

KUPA har engasjert Mohammad Talaa som rådgiver innen ISO-sertifisering. Foto: Gunnar Lund

Registrerte bedrifter omfatter mange næringsområder; for eksempel jordbruk, industri, bygge og anleggsvirksomhet, varehandel, tekniske tjenester, forretninger, offentlig administrasjon, undervisning, helse med mer.

– Jeg er helt i startfasen med tilbud om ISO-sertifisering, og jobber nå med tre bedrifter i Harstad. Tilbudet fra KUPA gjelder både bedrifter som starter med ”blanke ISO-ark” til oppdatering av ISO-systemer i selskaper under sertifisering, sier Mohammad Talaa.

Solid kompetanse og erfaring

Mohammad Talaa har bakgrunn fra ISO arbeid i blant annet Syria og Egypt. Etter at han kom til Harstad har han jobbet i Sør-Troms HMS tjeneste og hos Teknor. Mohammad har jobbet med ISO-systemer i mer enn 500  bedrifter i inn- og utland.

Utdanningen omfatter en femårig bachelor fra Damaskus i Syria og to-åring master fra Frankrike (Risikostyring og planlegging).

 

Brosjyre – tjenester

I vedlagte PDF-brosjyre: ”ISO Ledelsessystemer”, informerer KUPA om ulike ISO-standarder.
I tillegg er det tatt med litt informasjon om «Lean & Six Sigma» – ledelsessystemer.

Detaljert informasjonen i brosjyren.

iso-standarder