KUPA Styreutvikling arrangerer styreseminar med aktuelle temaer og anerkjente foredragsholdere ved UiT i Harstad 14. september.

KUPA Styreutvikling er vårt kompetansehevingsprogram for profesjonelt og verdiskapende styrearbeid. KUPA Styreutvikling i Harstad har i to programperioder vært fulgt av til sammen over 100 deltakere  fra private bedrifter og offentlige institusjoner. Vi har sammen med UiT utviklet en omfattende fagplan basert på egen erfaring, ekstern kompetanse og ledende forskning på området. KUPA Styreutviklings program i Harstad startet våren 2012 og avsluttes i 2017. Dette markeres med et styreseminar der blant annet programmets følgeforskning i regi av de to førsteamanuensisene Elsa Solstad og Trude Høgvold Olsen ved UiT i Harstad presenteres.

KUPA Styreutvikling arrangerer styreseminar i Harstad

Seniorrådgiver Ivar Råstad

Seniorrådgiver Ivar Råstad, som har ledet programmet, fremhever at et nært faglig samarbeid med Handelshøgskolen UiT i Harstad har vært en viktig suksessfaktor. Innovasjon Norge har støttet programmet, og Harstad Sparebank har bidratt betydelig med både menneskelige og materielle ressurser. Harstadregionens Næringsforening har også vært en viktig samarbeidspartner

KUPA Styreutvikling er nå lansert i Tromsø med naturlige samarbeidspartnere her, og har fått stor oppslutning. Det jobbes nå med å introdusere programmet også i Midt-Troms.

Tema for styreseminaret er:

  • Etikk og moral i styrets arbeid
  • Hvordan løse konflikter og vanskelige situasjoner?
  • Den gode styreleder og samspillet med daglig leder
  • Aktuell styreforskning fra UiT i Harstad

Program:

08.30 Registrering. Kaffe/te

09.00 Etikk og moral i styrerommet. Kjell Standal, Elinora Consulting

09.45 Pause

10.00 Vanskelige situasjoner og konflikter – styrets rolle. Kjell Standal, Elinora Consulting

10.45 Kaffe/te, matbit

11:15 Styrearbeid med forskerblikk. Elsa Solstad og Trude Høgvold Olsen, Handelshøgskolen UiT i Harstad

12.00 Styreleder og daglig leder – hvordan lykkes sammen? Bård Borch Michalsen, Handelshøgskolen UiT i Harstad

12.30 Avslutning. Representanter fra UiT i Harstad, Harstad Sparebank, Harstadregionens Næringsforening og KUPA

13.00 Lunsj på Prandium Studentkafé

Arrangement og Pris

Arrangementet er en del av programmet i KUPA Styreutvikling der deltakerne allerede er inviterte.

I tillegg inviteres andre interesserte til arrangementet. Pris for disse er 850,- og inkluderer faglig program og servering.

Påmelding

Påmelding via link.

Mer informasjon

Ønsker du mer informasjon kan du ta kontakt med Ivar Råstad, KUPA, tlf. 911 80 808 / ivar@kupa.no.