KUPA ønsker velkommen til nettverksmøte med tema digitalisering og smart produksjon

Gjennom virkemidlet VIT tilbyr Troms fylkeskommune en rekke muligheter til å skape relasjoner og samarbeid mellom næringsliv og forskningsmiljø i Troms. I den forbindelse inviterer KUPA til nettverksmøte i Grovfjord. Future Materials/ Mechatronics Innovation Lab er spissbrodden innen kompetanse på digitalisering og rask omstilling for utnyttelse av ny teknologi, og vil gi en innføring, og komme med relevante konkrete eksempler på anvendelse i Norsk industri.

Praktisk informasjon:

  • For bedrifter
  • Tid: 17.6.19, kl 09:30-14:00
  • Sted: Huset i Havet Grovfjord
  • Påmeldingsfrist: 15.6.19
  • For påmelding klikk her 

Agenda:

  • Det digitale skiftet & trender
  • Introduksjon Digitalisering & Smart Produksjon.
  • Diskusjon og oppsummering – nye muligheter