Ny KUPA-medarbeider i Tromsø

Øyvind Jørgensen

Seniorrådgiver Øyvind Jørgensen

Øyvind Jørgensen (51 år) er tilsatt som seniorrådgiver i KUPA med kontorsted Tromsø.

Han er fiskerikandidat fra Norges Fiskerihøgskole, UiT i 1995, og har arbeidet i ulike stillinger med kommersialisering av marine arter i oppdrett, som konsulent og som leder av oppstartselskaper innenfor bioteknologi i Tromsø. Blant annet har han arbeidet for Troms Marin Yngel, Akvaplan-niva , VINN og i eget konsulentselskap.

Administrerende Trond Slettbakk uttaler:

Øyvind Jørgensen tiltrer stillingen 1. juni og vi ser fram til å få han med på KUPA-laget