KUPA holder foredrag på ONS 2016 om olje og akvakultur

 Som en del av det tekniske programmet på ONS 2016 er Jørgen Bratting, Kunnskapsparken Nord, invitert til å holde foredraget: ”Differences and similarities in the aquaculture and petroleum markets”. – Vi er veldig glad for å bli spurt om å holde foredrag på ONS, Europas største møteplass for petroleumsbransjen.

Program for de tekniske sesjonene 17 og 18 under ONS i Stavanger.

Program for de tekniske sesjonene 17 og 18 under ONS i Stavanger.

– Kunnskapsparken Nord er veldig glad for å bli spurt om å holde foredrag på ONS, Europas største møteplass for petroleumsbransjen. Oppdrett/Akvakultur er et marked mange leverandører til olje- og gassindustrien ser muligheter for å gå inn i. At vi blir spurt om å snakke om forskjellene på disse markedene, viser at det også nasjonalt legges merke til den kompetansen vi i KUPA har bygget opp om de tre blå næringene, sier rådgiver Jørgen Bratting.

Session 17: Aquaculture – production facilities tar utgangspunket i rapporten ”Havteknologi”, utarbeidet av Sintef og Marintek i vinter. Her ser man på muligheter til å utvikle teknologi og utstyr som kan brukes i et bredt spekter av marin virksomhet. (Utilised for industries across “the ocean space).

I løpet av to tekniske sesjoner vil forfatterne bak rapporten lede deltakerne gjennom de teknologiske forretningsmuligheter som de mener kan brukes både for oppdrettsnæringen og offshoreindustrien .

Forfattere og tittel på foredragene finner du her: http://www.ons.no/2016/?event=aquaculture-production-facilities

Seniorådgiver Jørgen Bratting, Kunnskapsparken Nord.

Seniorådgiver Jørgen Bratting, Kunnskapsparken Nord.

 

Fakta sesjon 17:

When: Thursday 1st September 10:00 AM until 12:00 PM

Where: Hall 6

Les mer på: www.ons.no