Kunnskapsparken Nord får 3 millioner ekstra til gründerstøtte

Siva øker tilskuddsordningen for utvikling av nytt næringsliv med 32 millioner og lanserer ny tildelingsmodell for å få mer effekt ut av de offentlige støttemidlene. Kunnskapsparken Nord – som er Siva-partner – har fått tildelt 3 millioner kr. Dette gjør det mulig for selskapet å øke innsatsen med å støtte de beste gründerne med de beste ideene.

Her finner du en oversikt over Sivas tilskudd i 2016.

 

Mer enn 30 inkubatorer har i dag status som Sivapartnere og er en del av Sivas nasjonale innovasjonsnettverk. I 2016 vil Siva stille totalt 85 millioner kroner til rådighet for å styrke disse selskapene. Den nye tildelingsmodellen har fire nivå basert på en rekke kriterier knyttet til potensial, måloppnåelse og verdiskaping.

I Nord-Norge har følgende inkubatorer fått støtte:

  • Kunnskapsparken Bodø – 3 millioner kr
  • Kunnskapsparken Nord – 3 millioner kr
  • Norinnova Technology Transfer – 3 millioner kr
  • Inkubator Helgeland – 2 millioner kr
  • Forskningsparken Narvik – 1,5 millioner kr
  • Pro Barents – 1,5 millioner kr
  • Kunnskapsparken Origo, Alta – 1,5 millioner kr

Klikk på knappen under for å lese mer om tildelingen i Harstad Tidende.