Kompleks geologi i Barentshavet setter store krav til overvåking

Til tross for et labert petroleumsmarked peker myndighetene på Barentshavet som et nøkkelområde for olje og gass. – Mulighetene er store, samtidig som kompleks geologi og grunne reservoar setter store krav til sikkerhet og overvåking, sier John Even Lindgård ved Octios avdeling i Harstad.

Mulighetene er store i nord, men kompleks geologi og grunne reservoar setter store krav til sikkerhet og overvåking, sier John Even Lindgård.

Mulighetene er store i nord, men kompleks geologi og grunne reservoar setter store krav til sikkerhet og overvåking, sier John Even Lindgård.

Octio er et teknologiselskap med fokus på systemer og løsninger som overvåker reservoarer under boring og under produksjon fra havbunnen. Selskapet er lokalisert i Bergen og Harstad.

Overvåker injeksjonsbrønner

Et av formålene med Permanent Reservoir Monitoring (PRM) er å overvåke injeksjonsbrønner ved bruk av akustiske signaler fra reservoaret for å unngå lekkasje til omgivelsene.

– Sanntids mikroseismisk monitorering av undergrunnen øke operasjons-sikkerheten. Vårt system lytter kontinuerlig og gir beskjed i samme øyeblikk som endringer oppstår. Teknologien anser jeg som særlig viktig i Barentshavet, et område med kompleks geologi og grunne reservoarer, sier Lindgård, og legger til.

– Sikker og miljøvennlig drift er et udiskutabelt krav. Men det finnes dessverre flere eksempler – over hele verden – på selskap som ikke tar sikkerhet på alvor. Dette skader naturligvis bransjens omdømme.

Satser i nord

Octio følger sin strategi om å satse i nord, til tross for et labert petroleumsmarked med oljepriser som svinger rundt 40 dollar fatet.

– Oljebransjen må tenke langsiktig, og den strategien følger også Octio. Flere av de store oljeselskapene satser i nord, og det tolker jeg positivt. Lav oljepris påvirker naturligvis selskapenes borestrategi, men man kan ikke slutte å lete etter olje og gass, sier Lindgård.

Største olje og gass-region

Petro Foresight 2016 ble presentert i februar i år. Rapporten peker på både muligheter og utfordringer i nord, og hevder at Nord-Norge vil være Norges største olje- og gass-region fra 2040.

– I rapporten regner man med høyere oljepris i løpet av dette året. Investering og operasjonskostnader forventes å nå 70 milliarder hvert år fra 2020. Samlet sett vil hele regionen se en kraftig vekst i aktiviteten fremover, med en gjennomsnittlig årlig vekst rundt 18% frem mot 2020. Her ligger det naturligvis store muligheter for leverandørindustrien i nord, sier John Even Lindgård.