Kompetanserapporten

Jørgen Bratting (t.v.) i KUPA og Jan Roger Eriksen i Chili har bidratt på ny rapport som ble presentert av Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (midten) på Petro. Foto: HT

Kompetanseoverføring på tvers av næringer

Under Petro-konferansen i Harstad i slutten av august presenterte Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje & gass eksempelrapporten. Rapporten dokumenterer hvordan kunnskap og kompetanse fra petroleum overføres til landbasert aktivitet i andre næringer. Sikkerhetstenkning og metoder fra oljenæringa blir brukt bredt i andre næringer, viser den nye rapporten.

 

KUPA har stått for innhenting av aktuelle caser og materiale til rapporten, og Chili har utarbeidet den visuelle fremstillingen av rapporten.

 

– Rapporten dokumenterer hvordan olje- og gassnæringa kan være en drivkraft for utvikling i andre næringer. Med å dele kunnskap kan vi bidra til at andre næringer blir sikrere og bedre, sa administrerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje & gass.

 

Hele rapporten kan du lese her

 

Saken ble opprinnelig publisert på Harstad tidende