Internasjonal markedsføring av SPE-workshop i Harstad

SPE Northern Norway Section inviterer til workshop i Harstad 9.-10.mars 2016. Tema er boreutfordringer, produksjon, reservoar og feltutbygging. For å sikre internasjonal markedsføring, bidrar SPE International i London som medarrangør.

SPE (Society of Petroleum Engineers) årlige workshop i Harstad har i år fått status som en internasjonal konferanse: SPE Norwegian Arctic Subsurface and Drilling Challenges.

Dette betyr i praksis at SPEs internasjonale organisasjon støtter arrangementet med den praktiske gjennomføringen og at konferansen markedsføres internasjonalt, sier Marius Stamnes, medlem i programkomiteen.

Programkomite

Audun Nyre, Chair
Statoil

André Storskjær
Harstad University College/Narvik University College SPE Student Chapter

Erling Peder Bergerød
Petoro

Inge Edvardsen
Baker Hughes

John Even Lindgård
OCTIO

Marius Stamnes
Weatherford

Pål Skillingstad
Det Norske

Trond Eilertsen

Subsea 7