Fra Nærings- og fiskeridepartementet til KUPA

Bernt Johannes Bertelsen er tilsatt som seniorrådgiver i Kunnskapsparken Nord (KUPA), med kontorsted på Finnsnes. Bertelsen er 53 år, opprinnelig fra Senja, og kommer nå fra en stilling som seniorrådgiver i Nærings- og fiskeridepartementet i Oslo.

Han er fiskerikandidat fra Norges Fiskerihøgskole og har allsidig yrkeserfaring fra fiskerinæringen, fra Norges Fiskerihøgskole og fra flere stillinger innenfor fiskeriforvaltningen. Bertelsen tiltrer stillingen 01.02.18. 

KUPA er et innovasjons- og rådgivingsselskap som arbeider for nyskaping og industriutvikling i Nord-Norge. Vi har kontorer i Harstad, Finnsnes og Tromsø. Midt-Troms er en sterk sjømat- og industriregion i utvikling og gjennom tilsettingen av Bernt Bertelsen styrker vi spesielt vårt tilbud til viktige kunder innenfor sjømatnæringen i denne regionen. Jeg ønsker Bernt Bertelsen velkommen tilbake til Nord-Norge og ser fram til at han blir en del av KUPA-teamet

– adm. direktør Trond Slettbakk

 

Fra Nærings- og fiskeridepartementet til KUPAJeg har vært heldig som har fått medvirke til å utvikle sjømatnæringen gjennom arbeidet i Nærings- og fiskeridepartementet, blant annet gjennom forvaltningen av de viltlevende ressursene i havet og gjennom prioriteringer innen forskning og utviklingsarbeid. Jeg gleder meg nå til å komme nordover igjen og gjøre en innsats for KUPA og sjømatnæringen i en spennende region med store muligheter fremover

– Bernt Bertelsen   

 

For utfyllende info om «Fra Nærings- og fiskeridepartementet til KUPA», kontakt:

Trond Slettbakk, tlf. 991 00 785

Bernt Bertelsen, tlf. 934 37 000

Bildeakkrediteringer:

  • Trond Slettbakk. Foto: Scale Protection
  • Bernt Bertelsen. Foto: Kjersti Kvile, Fiskeribladet