Energy On The Loose 2019

KUPA arrangerer i samarbeid med en rekke energiaktører Energy On The Loose. Sammen vil vi fylle ledige stillinger i energibransjen med 9.klassinger fra Ofoten og Sør-Troms.

Energibedriftene har behov for nye medarbeidere innen mange fagfelt, både i dag og i mange år framover. Det grønne skiftet gjør dagens skoleelever attraktive arbeidstakere i snarlig fremtid. Behov for flinke hoder gjør at Energy on the Loose for tredje gang arrangeres for 9.klassinger i Ofoten og Sør-Troms.

Energy on the loose skal inspirere ungdommene gjennom eksperimenter, høy kjendisfaktor og landets beste formidlere. Målgruppen er 9.klassinger som enda ikke har valgt studieforberedende eller yrkesfaglig utdanningsprogram i videregående skole. De to siste årene har energidagen vært en suksess med nesten 300 elever samlet.

Elevene møter rollemodeller som er utdannet innen energibransjen. Elevene får vite hva en jobb i bedriftene innebærer og hva bransjen trenger av kompetanse i årene fremover.

Populære Selda Ekiz er konferansier og skal holde flere energishow underveis. I tillegg kommer Astrid Wara fra Nordnorsk vitensenter som blander vitenskap og flammer. Dagen gir gode foto- og lydmuligheter for media.

Ungdommene skal gå fra inspirasjonsdagen med økt innsikt og større bevissthet på egne muligheter i forhold til framtidige utdannings- og yrkesvalg.

Dato: Fredag 7.juni 2019
Tid: kl. 10.00 – 14.00
Sted: Narvik kulturhus

I 2019 arrangeres Energy on the Loose i Nord-Norge på følgende steder:

  • Energy on the Loose Tromsø – 7.mai
  • Energy on the Loose Alta – 5.juni
  • Energy on the Loose Narvik – 7.juni

Mer info og foreløpig program vil legges ut her:

https://www.facebook.com/Energyontheloose/

Kontaktperson: Geir Frantzen, leder for arrangementsgruppa: 90 72 11 91, geir@kupa.no