Oppføringer av Kunnskapsparken Nord AS

Arctic Accelerator og KUPA søker nye talenter til Nord-Norsk gründerprogram!

For tredje året på rad tilbyr KUPA et unikt utviklingsprogram for unge nord-norske gründere gjennom Arctic Accelerator. Programmet søker gründere med bærekraftige og innovative forretningsidéer, og skal akselerere utviklingen fra idé til marked. Arctic Accelerator ble første gang lansert i 2016 i et samarbeid mellom KUPA og Lundin Foundation. I 2018 har Lundin Foundation styrket […]

Levert 2015 – fallende leveranser i nord

For første gang siden kartleggingen LEVERT startet i 2010, faller leveransene til petroleumssektoren fra landsdelen. I 2015 ble det levert varer og tjenester for 4,7 milliarder kroner, et fall på 16,7 prosent sammenlignet med 2014. Det var 2210 årsverk forbundet med leveransene. Les hele rapporten Levert 2015

Sør-Troms som landets ledende leverandørregion til havbruk

Sør-Troms har naturlige forutsetninger for å ta rollen som landets ledende region for leveranser til havbruksnæringen. Skal dette skje må kommunene i Sør-Troms samhandle nå. Norsk havbruksnæring spås en formidabel vekst tiårene som kommer. Størst vil veksten være langs kystlinjen i Nord-Norge. Veksten vil komme innen vanlig oppdrett av laks og sjøørret så vel som […]

Skog Maskinservice har utviklet luktfritt BIO-toalett for Forsvaret

Skog Maskinservice på Ibestad har – på bestilling fra Forsvarsbygg – utviklet et ”Luktfritt BIO-toalett” som nå er utplassert og tatt i bruk av Forsvaret.  Dette OFU-prosjektet (OFU – offentlige forsknings- og utviklingskontrakter) startet høsten 2014, og KUPA ble leid inn som prosess- og prosjektleder. Prosjektet har hatt som mål å frambringe tre ulike funksjonsmodeller […]

Teknologiutvikling styrker Barentshavets konkurransekraft

Petro Foresight 2030 gir grunn til optimisme nord. Rapporten viser at vi går fra tre til 9 felt i drift til innen 2030 på nordnorsk sokkel. – I årets utgave av Petro Foresight 2030 har partnerskapet valgt å fremheve betydningen av teknologiutvikling som verktøy for styrking av Barentshavets konkurransekraft, sier adm. direktør Trond Slettbakk, Kunnskapsparken Nord […]

KUPA-bedrift presentert i Norsk Industris Konjunkturrapport 2016

Norsk Industris Konjunkturrapport 2016, som ble publisert torsdag 28.januar, inneholder blant annet intervju med noen utvalgte norske bedrifter. Blant disse er Marcussens Metallstøperi, hvor Hilde Svenning, Kunnskapsparken Nord, er daglig leder. Jeg er stolt over at Marcussens Metallstøperi er forespurt, og at Norsk Industri ser på oss som så interessant at vi er brukt som […]

Internasjonal markedsføring av SPE-workshop i Harstad

SPE Northern Norway Section inviterer til workshop i Harstad 9.-10.mars 2016. Tema er boreutfordringer, produksjon, reservoar og feltutbygging. For å sikre internasjonal markedsføring, bidrar SPE International i London som medarrangør. SPE (Society of Petroleum Engineers) årlige workshop i Harstad har i år fått status som en internasjonal konferanse: SPE Norwegian Arctic Subsurface and Drilling Challenges. […]