Oppføringer av Gunnar Lund

Styreforum 11.mai: «Hvordan fungere som et styre»

Onsdag 11.mai er det duket for nok en samling i Styreforum 2015-2017. Ole T. Andreassen foreleser over temaet: «Hvordan fungere som et styre». I kombinasjon med den mer teoretiske framstilling vil han trekke frem eksempler og egne erfaringer som styremedlem og styreleder . Styreforum består av ca. 60 personer med genuin interesse for styrearbeid, for […]

KUPAs gründerteam profilert i avismagasin

Harstad Tidendes magasin: HARSTAD 68’47 N – april 2016 – har gründere, idémakere og nyskapere som hovedtema. Her bidrar KUPA både med en kronikk av adm dir Trond Slettbakk og reportasjen ”Fødselshjelperne». Sistnevnte et intervju med vårt gründerteam. Les mer i magasinet! Lenke HARSTAD 68’47 N  Kronikk av Trond Slettbakk: Viktig å heie på våre gründere – side 27 […]

KUPA har medvirket i rapporten ”Nordover
- norsk sokkel i endring”

KonKraft er en samarbeidsarena for Norsk olje og gass, Norsk Industri, Norges Rederiforbund og Landsorganisasjonen. Nylig presenterte organisasjonen rapporten ”Nordover
- norsk sokkel i endring”. Jørgen Bratting, KUPA, har deltatt i arbeidsgruppen. Bakgrunnen for denne rapporten er KonKraft-organisasjonenes felles syn på at det nå er viktig at en tar i bruk det økte mulighetsrommet i nord […]

Kompleks geologi i Barentshavet setter store krav til overvåking

Til tross for et labert petroleumsmarked peker myndighetene på Barentshavet som et nøkkelområde for olje og gass. – Mulighetene er store, samtidig som kompleks geologi og grunne reservoar setter store krav til sikkerhet og overvåking, sier John Even Lindgård ved Octios avdeling i Harstad. Octio er et teknologiselskap med fokus på systemer og løsninger som […]

KUPA satser på petroleum, sjømat og maritim sektor

Kunnskapsparken Nord – KUPA – har siden 2008 arbeidet spesielt med utvikling av nye og eksisterende bedrifter som leverandører til bransjene petroleum, oljevern og fornybar energi. Fra 2016 omfatter satsingsområdet også leverandører til sjømat- og maritime næringer.   Som et ledd i fremtidig satsing, lanserte KUPA nylig ny, moderne hjemmeside med tydelig fokus på både […]