Oppføringer av Gunnar Lund

Mange unge gründere i nord ønsker eksperthjelp

32 unge gründere fra landsdelen ønsker å delta i utviklingsprogrammet Arctic Accelerator. Av disse er 14 søkere invitert til workshops i Bodø og Harstad henholdsvis 25. og 27.oktober. Her skal forretningsideene presenteres. I siste runde tilbys fem utvalgte gründere et intensivt rådgivingsprogram skreddersydd den enkeltes behov og gjennomført med bistand fra en mentor som har spisskompetanse på de […]

Tromsø: Klart for KUPA Styreutvikling fra 26.oktober

26.oktober er det klart for KUPA Styreutvikling i Tromsø! Programmet omfatter en kombinasjon av inspirerende forelesninger, gruppearbeid basert på reelle case, diskusjoner og erfaringsutveklsling. Konseptet har blitt gjennomført i Harstad siden 2012 med stor suksess. SØKNADSFRIST: MANDAG 24. OKTOBER.     Programstart i Tromsø er 26. oktober 2016 KUPA Styreutvikling gir god læringseffekt og nyttige nettverk. Resultatet […]

Roger Moe: – Viktig å ha styremedlemmer som tør å utfordre

KUPA Styrementor er et unikt program for unge styremedlemmer og styrekandidater. Hittil har vi hatt to programmer i Harstad, ett i 2013-2014, og ett i 2015-2016. – Senere i høst drar vi i gang et mentorprogram på nytt, nå både i Harstad og Tromsø, forteller seniorrådgiver i KUPA, Ivar Råstad. KUPA Styrementor er et faglig […]

Harstad: Ingvild Myhre innleder om «Det kompetente styre»

5.oktober er det duket for ny en runde KUPA Styreutvikling ved UiT campus Harstad, den sjette av i alt ni samlinger. Denne gang settes fokus på viktige temaer som styrekompetanse, styresammensetning og rekruttering til styrene. Til å belyse disse temaene har vi vært så heldige å få Ingvild Myhre, Rådgiverne til Harstad.  Gjennom toforelesninger vil hun ta oss gjennom temaer […]

30.september – siste frist for søknad til Arctic Accelerator

Den canadiske organisasjonen Lundin Foundation og Kunnskapsparken Nord (KUPA) samarbeider om et unikt utviklingsprogram – Arctic Accelerator – som er spesielt rettet mot unge gründere med forretningsideer innenfor fornybar energi, energieffektivisering og bærekraftig utnytting av naturressurser. Søknadsfrist 30.september! Les hva Nordlys skriver om prosjektet! Søknadsskjema med frist 30.september: https://kupa.no/arctic-accelerator/   Arctic Accelerator vil bli gjennomført som en prøveordning […]

Omfattende program under Forskningsdagene i Sør-Troms

Forskningsdagene er en nasjonal, årlig festival der alle typer forsknings- og kunnskapsbaserte institusjoner inviteres til å vise frem den aller ferskeste og mest spennende forskningen til samfunnet rundt seg. Du finner mye informasjon om lokale arrangement på:  Aktivitetskalender for Forskningsdagene i Troms. TEMA FOR FORSKNINGSDAGENE I 2016 ER GRENSER! Mennesker, ideer, penger, data, dyr, planter og […]

KUPA invitert til å holde foredrag på NHO-konferanse

Hilde Svenning, ass. dir KUPA/ daglig leder ved Marcussens Metallstøperi, er invitert til å holde foredrag på HR-dagen til NHO Troms og Svalbard tirsdag 13.september. Temaet hennes er: «Fra 6 til 20 innen 2020 – vekst med mennesket i fokus»  Dette er første gang at NHO arrangerer HR-dagen ute i en region. Vanligvis er konferansen […]

Avslutningssamling for mentorprogrammet 2015-2016

Mentorordningen er en viktig del av KUPA Styreutvikling, et unikt program for unge styremedlemmer og styrekandidater. Tirsdag 27.september er det avsluttende samling i Harstad med utdeling av deltakerbevis.   Samlingen finner sted på Thon Hotell kl 19.30.   Her blir det blant annet samtale om erfaringer fra mentorprogrammet 2015 – 2016 og anbefalinger foran neste […]

Fire Harstad-bedrifter med i unikt studentprosjekt

Kunnskapsparken Nord er i full gang med å rekruttere studenter ved UiT Harstad og Narvik til å delta i pilotprosjektet «Innovasjonsstudent». Fire Harstad-bedrifter har sagt seg villig til å vurdere søknader fra iderike studenter.   Til sammen sju stillinger er aktuelle ved følgende Harstad-bedrifter: Scale Protection – Økonomistudent – Ingeniørstudent NSK Ship Design – Økonomistudent – Ingeniørstudent ReSight – […]

KUPA bistår spennende maritimt innovasjonsprosjekt

Rådgiver Pål Skavås, Kunnskapsparken Nord, var nylig i Bodø for å bistå Due Miljø AS med membranfiltrering under pilotproduksjon i CapMafi  prosjektet. CapMafi er et spennende nordisk innovasjonsprosjekt for dyrking, konservering og raffinering av marine makroalger til lønnsomme ingredienser til fôr. Prosjekteiere og deltagere fra Eukaryo, TARI – Faroe Seaweed, Matis R&D, Akvatik og DUE MILJØ var vel […]