Arctic Accelerator og KUPA søker nye talenter til Nord-Norsk gründerprogram!

For tredje året på rad tilbyr KUPA et unikt utviklingsprogram for unge nord-norske gründere gjennom Arctic Accelerator. Programmet søker gründere med bærekraftige og innovative forretningsidéer, og skal akselerere utviklingen fra idé til marked. Arctic Accelerator ble første gang lansert i 2016 i et samarbeid mellom KUPA og Lundin Foundation. I 2018 har Lundin Foundation styrket sitt engasjement og partnerskapet er utvidet med Equinor, Innovasjon Norge og SIVA. Dette gjør at årets utgave av Arctic Accelerator rekrutterer bredere og kan bistå langt flere gründere.

 

Arctic Accelerator er et kostnadsfritt program over 6 måneder hvor deltakerne får mulighet til å teste, utvikle, og utforske hvilket markedspotensial idéen deres kan ha, samt bli satt i kontakt med potensielle samarbeidspartnere og investorer. Som eneste akseleratorprogram i Nord-Norge er formålet å løfte frem unge talenter med innovative og bærekraftige idéer som igjen kan skape flere attraktive arbeidsplasser i regionen i fremtiden.

 

I år har programmet utvidet seg ytterligere, og teamet bak Arctic Accelerator har fått flere ressurssterke samarbeidspartnere i Equinor, Innovasjon Norge og SIVA. Summen av samarbeidspartnere gir Arctic Accelerator et bredt nettverk nasjonalt og internasjonalt, som igjen gir deltakerne mulighet til å knytte verdifulle relasjoner.

 

Etter er lang rekrutteringsprosess har de allerede mottatt et stort antall søknader til programmet, og 20 av de mest lovende idéene tas deretter opp som deltakere i Arctic Accelerator. Etter første workshop vil hvert team få hver sin mentor som vil følge de gjennom hele prosessen. Her får de blant annet hjelp til å utvikle forretningsmodell, prototyper og lære hvordan man pitcher idéen sin. Programmet kulminerer i «Demo Day» til våren hvor idéen presenteres for investorer og eksperter, og hvor beste idé kåres.

 

Arctic Accelerator er opptatt av å utvikle og ta vare på de unge talentene i Nord-Norge, og samarbeider derfor med Kunnskapsparken Helgeland, Kunnskapsparken Bodø, Norinnova i Tromsø og Kunnskapsparken Origo i Alta. Gründere som faller utenfor akseleratoren har dermed mulighet til videre støtte enten fra KUPAs eget inkubatorprogram eller hos en av samarbeidspartnerne.

 

«Frem mot søknadsfristen 1. November vil teamet vårt reise rundt i hele Nord-Norge for å møte potensielle søkere til Arctic Accelerator. Vi håper å møte på flere unge som har en god idé og som ikke er redd for å skape noe på egenhånd», sier prosjektleder Øyvind Jørgensen.

 

«Vi er svært glade for å fortsette vårt engasjement i Nord-Norge og vårt samarbeid med KUPA for å gjennomføre Arctic Accelerator. Dette vil fremme innovasjon innenfor bærekraft og miljø og også entreprenørskap blant norsk ungdom, samt katalysere større tilgang til kapital», sier Walter Del Castillo, Direktør for Europa, i Lundin Foundation.

 

«Vi ønsker å bidra til bærekraftig utvikling, og ønsker å være en synlig støttespiller som også kan bidra med innspill i de ulike delene av programmet», sier Ørjan Birkeland i Equinor.

 

«Innovasjon Norge har sterkt fokus på bedriftsutvikling og nyskaping, og har som mål å få flere gode gründere. Vi mener at Arctic Accelerator bidrar til nettopp dette», sier Thomas Stien i Innovasjon Norge.

 

Arctic Algae ble kåret til vinneren av Arctic Accelerator 2016/2017. De sikret seg en investering fra Lundin Foundation gjennom deltakelse i akseleratoren. I dag levere de håndplukket, fersk tang og tare til Michelin-restauranter i Norden – rett fra arktiske farvann i Steigen, Nordland.

 

Søknadsskjema finner du her: www.arcticaccelerator.no/soknadsskjema

Søknadsfristen er 1. November!

 

Ta kontakt med oss i KUPA v/Prosjektleder Øyvind Jørgensen, oyvind@kupa.no for spørsmål.