90 deltakere på KUPA styreutvikling i Tromsø

Den 26.oktober var det åpning av KUPA Styreutvikling i Tromsø, med i alt 90 deltakere, inklusiv foredragsholdere og arrangementsansvarlige. Programmet består av 9 samlinger over 3 år, der hver samling har et hovedtema.
Programlederne Oddmund Åsen, KUPA, og Hilde Marie Pettersen, UiT, foran en nærmest fullsatt festsal i SpareBank 1 Nord-Norge

Programlederne Oddmund Åsen, KUPA, og Hilde Marie Pettersen, UiT, foran en nærmest fullsatt festsal i SpareBank 1 Nord-Norge

Gjennomgangstråden er «Verdiskapende styrearbeid». Det er et fagråd bestående av personer fra UiT Norges arktiske universitet, KUPA og revisjonshuset BDO som planlegger samlingene. 
Programledere for samlingen var Hilde Marie Pettersen, førsteamanuensis ved UiT og Oddmund Åsen, seniorrådgiver KUPA. Foredragsholdere var professor Morten Huse, BI og statsautorisert revisor Frode Kristian Danielsen, BDO.
Programmet støttes økonomisk av Innovasjon Norge. SpareBank 1 Nord-Norge har stilt sin flotte festsal til disposisjon for de første samlingene, og bidro på første samling med lunsj og pauseservering!
For tiden gjennomføres en nøye evaluering av samlingen blant deltakerne, slik at vi kan gjøre løpende korreksjoner og forbedringer.
Vi har også gående en prosess med å rekruttere interesserte deltakere og mentorer til et tilleggsprogram for unge styremedlemmer, ledere og studenter, som tilbys et opplegg som observatør i reelle styrer – et unikt program i Norge, sier Ivar Råstad, seniorrådgiver i KUPA.
 
 Andre saker om KUPA STYREUTVIKLING