Skog Maskinservice har utviklet luktfritt BIO-toalett for Forsvaret

Skog Maskinservice har utviklet luktfritt BIO-toalett for Forsvaret

Skog Maskinservice har utviklet luktfritt BIO-toalett for Forsvaret.

Skog Maskinservice på Ibestad har – på bestilling fra Forsvarsbygg – utviklet et ”Luktfritt BIO-toalett” som nå er utplassert og tatt i bruk av Forsvaret.

Luktfritt BIO-toalett til Forsvaret

 Dette OFU-prosjektet (OFU – offentlige forsknings- og utviklingskontrakter) startet høsten 2014, og KUPA ble leid inn som prosess- og prosjektleder.

Prosjektet har hatt som mål å frambringe tre ulike funksjonsmodeller av ”Luktfritt BIO-toalett” til Forsvaret. Disse skal utprøves på tre ulike lokasjoner. Alle er bygd på Skog Maskinservices patent NO 328947.

Toalettene ville blant annet erstatte de gamle mobile toalettene som luktet forferdelig og var motbydelig å gå inn i.

Erfaringer fra de nye modellene i dette prosjektet skal brukes som grunnlag for en endelig konstruksjons- og designgjennomgang. Planen er å etablere av en produksjonslinje i og sammen med en videreførende bedrift.

Toalettene er nå utplassert og allerede tatt i bruk. Erfaringen vil bli summert opp til sommeren.